Christina Lindgren

Christina Lindgren är socionom och leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi, handledare i psykosocialt behandlingsarbete. Utbildning i kris- och katastrofarbete och debriefing.

Bäst når du Christina per telefon 070-266 37 04 eller 040-12 20 20.

E-post: christina@psykologbyran.se


Social worker and Licenced Psychoterapist, Authorized supervisor.

English-speaking clients are welcome.

Contact telephone: +46(0)40-12 20 20 or mobile: +46(0)70-266 37 04

Email: christina@psykologbyran.se


Psykologbyrån • Södra Förstadsgatan 23 A – Holmgången • 211 43 Malmö • 040-12 20 20