Fredrika Gartner

Fredrika Gartner är leg. fysioterapeut, leg. psykoterapeut och psykoanalytiker, medlem i Dansk Psykoanalytisk Selskab (DPAS) och International Psychoanalytic Association (IPA).

Bäst når du Fredrika på mail: fredrikagartner@gmail.com eller på mobil 0730-252566

Vill du veta mer om Fredrika kan du gå vidare till fredrikagartner.se


Psykologbyrån • Södra Förstadsgatan 23 A – Holmgången • 211 43 Malmö • 040-12 20 20