Kontakt

Besöks- och postadress

  • Psykologbyrån
  • Södra Förstadsgatan 23 A
  • 211 43 Malmö

Telefon

040-12 20 20 (gemensam telefonsvarare, lämna meddelande)

Varje enskild medarbetare har också egna kontaktvägar, se nedan.

Genom att vi är flera terapeuter har vi korta väntetider till ett första besök hos någon av oss. Om vi inte kan besvara ditt telefonsamtal direkt; lämna bara ditt namn och telefonnummer, så ringer vi upp så snart tillfälle ges.

Om du önskar att bli kontaktad av någon särskild av oss så går detta också bra. På våra övriga sidor får du en kort presentation av de enskilda medarbetarna, samt information om hur du enklast får kontakt med var och en av oss.

E-post och mobiltelefon

Fredrika Gartner

Christer Hagström

Christina Lindgren

Johan Berg

Angelica Laurens Nymanson

Tommy Gullberg

Dan Anders Palmquist


Psykologbyrån • Södra Förstadsgatan 23 A – Holmgången • 211 43 Malmö • 040-12 20 20