Om Psykologbyrån

Bakgrund

Psykologbyrån grundades 1967 som Malmö Psykologbyrå AB av Ulla och Lars Bejerholm. Under de tidiga åren var verksamheten inriktad mot arbetsmarknadsfältet men redan under 70-talets första del flyttades fokus successivt över till det psykoterapeutiska området med psykodynamisk inriktning. Verksamheten kom därefter att formas efter högt ställda ambitioner vad gäller kompetensutveckling och skapandet av en välfungerande psykoterapimottagning. Malmö Psykologbyrå blev snabbt ett i Sydsverige ledande institut inom området för psykodynamisk terapi, både vad gäller psykoterapeutisk behandling och utbildning, samt annan professionsutveckling. Med tiden bildades många andra mottagningar för psykoterapi i trakten, och många har genom åren på olika sätt haft anknytning till Malmö Psykologbyrå, t.ex. via kurser, handledning, utbildningsterapi/analys, eller genom Malmö Psykologbyrås utbildning till psykoterapihandledare.

Nuvarande verksamhet

Verksamheten är i många avseenden sig lik, men har bytt namn och heter numera Psykologbyrån Holmgången. Byrån består av en väl sammansvetsad arbetsgrupp med gedigen kunskap och lång erfarenhet när det gäller psykoterapeutisk behandling och handledning. Kompetensen inom det psykodynamiska fältet är bred och omfattar behandling av såväl vuxna som barn och ungdomar. Gruppens medlemmar anlitas även som föreläsare, lärare, handledare och konsulter. Som uppdragsgivare finns bl.a. psykolog- och psykoterapeututbildningarna på Lunds universitet, psykoanalytikerutbildningen i Köpenhamn, barn- och vuxenpsykiatrin, socialtjänst, barnhälsovård och annan sjukvård.

Psykologbyrån har sin förankring i det psykoanalytiska och psykodynamiska kunskapsområdet.


Psykologbyrån • Södra Förstadsgatan 23 A – Holmgången • 211 43 Malmö • 040-12 20 20