Psykologbyrån

Psykologbyrån är en mottagning i Malmö för psykoterapi, psykoanalys och handledning.

På byrån är fem kollegor verksamma. Som namnet antyder är flertalet leg. psykologer och alla har lång erfarenhet av arbete med psykoterapi och handledning, i såväl offentlig som privat regi. Vi är alla leg. psykoterapeuter, psykoanalytiker (IPA) och merparten har handledarbehörighet.

Psykoterapi och psykoanalys

Vi erbjuder psykoterapi och stöd för enskilda personer och för par. Vi vänder oss till såväl barn och ungdom, som till vuxna och äldre. Behandlingen utgår ifrån den enskildes behov och kan vara inriktad på stöd i kriser, på kortare insatser eller på längre psykoterapeutisk kontakt eller psykoanalys. Samtliga kollegor arbetar med psykodynamisk psykoterapi.

Psykologbyråns terapeutiska arbete bygger på det förtroliga samtalet och det respektfulla mellanmänskliga mötet. Syftet i dessa möten är att skapa förståelse för och förändring av de känslomässiga låsningar som utgör hinder för utveckling och välbefinnande i livet. Ångest, osäkerhet, depression och svårigheter i relationer är vanliga uttryck för sådana problem.

Handledning

Vi har även mångårig erfarenhet av handledning, yrkesutveckling och utbildning. Psykologbyrån erbjuder bl.a. handledning till enskilda eller i grupp, stöd för personer i ansvarsfulla befattningar samt insatser för anställda som hamnat i låsta lägen och arbetsrelaterade kriser, fått utmattningssymptom, mm.


Välkommen att kontakta oss!


Psykologbyrån • Södra Förstadsgatan 23 A – Holmgången • 211 43 Malmö • 040-12 20 20