psykologbyrån bo c lindberg legitimerad psykolog psykologi sexologi certifierad emdr-terapeut klinik hypnos chefscoaching krisbehandling handledning utbildning psykoterapi skåne helsingborg

Välkommen till Psykologbyrån Bo C Lindberg!

Verksamheten är centralt belägen i Helsingborg på Carl Krooks gata 9.

Bo C Lindberg är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut (se vidare under kompetens!) och arbetar med psykoterapi, krisbehandling, handledning och chefsutveckling.

Grundinriktningen är psykodynamisk. Behandlingen anpassas efter de problem du söker för: inriktning mot ökad självinsikt och/eller beteendeförändring (KBT), sexterapi, hypnos eller EMDR.

Vem kan söka?

Vuxna, enskilda eller par, och ungdomar från 16 år. Remiss behövs inte. Högkostnadsskydd gäller inte generellt. Jag har avstått från att teckna vårdavtal med den offentliga sjukvården. Skälet är att med avtalen följer myndighetskrav som rapporteringsskyldighet och styrning av behandlingen. Jag valt att stå helt fri från tredje parts inblandning. Däremot samarbetar jag med vissa enheter inom sjukvården och då innebär remiss från enheten att högkostnadsskyddet gäller. Det rör sig om magtarm-mottagningarna i Helsingborg, Lund och Malmö (funktionella magtarmsjukdomar/IBS) och Sjukhustandvården i Helsingborg (extrem tandvårdsrädsla). Krishjälp/psykologkontakt kan ingå i din hemförsäkring. Jag har avtal med en del försäkringsbolag och med företagshälsovård.