VÄLKOMMEN TILL

Psykologbyrån
Bo C Lindberg

Om oss

Välkommen till Psykologbyrån Bo C Lindberg!
Mottagningen stängs 31/12 2019.


Med lång erfarenhet tar jag emot vuxna, enskilda eller par, och ungdomar från 16 år.
Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med specialområden inom psykologisk behandling: sexologi/sexuella problem, hypnos för IBS/fobier/tandvårdsrädsla m m, EMDR för psykiska trauman av olika slag. Jag är också utbildad handledare.
Du kan ringa när som helst och lämna meddelande så blir du kontaktad.

Vem kan söka?

Vuxna, enskilda eller par, och ungdomar från 16 år. Remiss behövs inte. Högkostnadsskydd gäller inte generellt.
Jag har valt att avstå från vårdavtal med den offentliga sjukvården och härigenom stå fri från tredje parts inblandning.
Med vårdavtal följer myndighetskrav som rapporteringsskyldighet och styrning av behandlingen.
Däremot samarbetar jag med en del enheter inom sjukvården och remiss från dessa medför då högkostnadsskydd.
Det rör sig om Gastro-/Magtarm-mottagningarna i Helsingborg, Lund och Malmö (funktionella magtarmsjukdomar/IBS) och Sjukhustandvården i Helsingborg (extrem tandvårdsrädsla). Krisbehandling/psykologsamtal ingår ofta i hemförsäkringar.

Kompetens

Jag har 35 års erfarenhet som psykolog inom psykiatrin, på vårdavdelning och på mottagning. Min privata verksamhet har jag haft sedan 1984.
Arbetade en längre period som konsulterande psykolog på ett behandlingshem för ungdomar.
Var med och startade Sexologimottagningen i Helsingborg 1982 och verkade där till nedläggningen 2011.
Var en period på 90-talet universitetslektor, chef och studierektor för psykoterapeututbildningen vid Lunds Universitet.
Efter psykologutbildningen vidareutbildade jag mig till legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning,
och senare till specialist i klinisk psykologi och även till specialist i klinisk sexologi.
Är också utbildad handledare i psykoterapi. Har sedan mitten av 70-talet arbetat med hypnos.
Är utbildad EMDR-terapeut samt handledare i EMDR.

Specialisering

Sedan 1982 har jag arbetat inom området sexologi, främst med sexuella funktionsstörningar. Det kan t ex handla om problem med lust eller erektion. Jag har arbetat med såväl offer för som förövare av sexuella övergrepp, under en period på ett fängelse med behandling av dömda män.
Sedan början av 2000-talet har jag arbetat med funktionella magtarmsjukdomar, dvs störd tarmfunktion av typ IBS/Irritable Bowel Syndrome.
Ungefär lika länge har jag samarbetat med Sjukhustandvården i Helsingborg beträffande extrem tandvårdsrädsla.
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) används bl a för bearbetning av traumatiska upplevelser.
Det kan vara överfall, olycka, svåra upplevelser i barndomen.

Verksamhet

Remiss behövs inte. Högkostnadsskydd gäller inte generellt.
Jag har valt att avstå från vårdavtal med den offentliga sjukvården och härigenom stå fri från tredje parts inblandning.
Med vårdavtal följer myndighetskrav som rapporteringsskyldighet och styrning av behandlingen.
Däremot samarbetar jag med en del enheter inom sjukvården och remiss från dessa medför då högkostnadsskydd.
Det rör sig om Gastro-/Magtarm-mottagningarna i Helsingborg, Lund och Malmö (funktionella magtarmsjukdomar/IBS) och Sjukhustandvården i Helsingborg (extrem tandvårdsrädsla). Krisbehandling/psykologsamtal ingår ofta i hemförsäkringar.

Behandlingsfilosofi

Grundläggande för behandlingsarbetet är förtroende, tillit, öppenhet och tydlighet och att i varje enskilt fall anpassa behandlingen enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det ska också vara lätt att få kontakt och att få ett första besök relativt snabbt.

Psykologisk behandling

• insiktsorienterad psykoterapi vid bl a bristande självkänsla, depression, ångest
• beteendeterapeutiskt inriktad terapi (KBT) vid bl a fobier, sexmissbruk
• hypnosbehandling vid bl a funktionella mag-tarmsjukdomar (colon irritabile, IBS), extrem tandvårdsrädsla, fobier/rädslor av olika slag, sömnproblem, låg självkänsla, prestationsångest
• kris- och traumabehandling med EMDR efter övergrepp, överfall, rån, olyckor/katastrofer
• sexologisk behandling/sexterapi vid sexuella samlevnadsproblem (erektionsstörning, bristande lust etc), könsidentitetsproblematik.

Handledning

• handledning i psykoterapi
• handledning av behandlingspersonal, enskilt eller i grupp, för läkare, sjukvårdspersonal, personal på behandlingshem, familjevårdsföretag.

Mottagningen är öppen måndagar och tisdagar, kl 8-17 men du är välkommen att ringa på 070-814 28 09 när som helst.

Missad tid eller återbud senare än kl 12.00 arbetsdagen före debiteras.

Verksamhetsområden

  • Psykologisk behandling som utgår från dina problem och det du behöver hjälp med. Det kan röra sig om att bearbeta kriser av olika slag eller komma tillrätta med mer långvarig problematik. Det kan handla om att arbeta med samtal, hypnos, EMDR, sexterapi.

  • Handledning av personal inom skola, vård och omsorg, enskilt eller i grupp. Även mer regelrätt psykoterapihandledning.

Kontakt

Information

Psykologbyrån
Bo C Lindberg

Södergatan 14

252 25 HELSINGBORG 

Vägbeskrivning

Skriv till oss